109. indlæg - "Pissedårlig ledelse"

Af Mette Schjødt-Pedersen

Blev du provokeret, da du læste overskriften?

Det blev jeg i hvert fald, da jeg læste titlen på én af de nye bøger, som vi har købt til biblioteket. Den hedder: ’Pissedårlig ledelse’ det er en lille bog på 69 sider med artikler skrevet af Karsten Mellon, Alexander von Oettingen, Katrin Hjort, Søren Voxted og Klaus Majgaard, som alle forsker i eller har erfaring med ledelse. Bogen er letlæselig og humoristisk, men meget seriøs. Bogens pointe er, at ingen ledere kan undgå at begå fejl, men hvis de har modet til at vedgå fejlene og at tale om det, der ikke fungerer, så kan der faktisk komme noget meget frugtbart og konstruktivt ud af det. Én af bogens store styrker er de mange eksempler på ’pissedårlig ledelse’ – lige fra det forholdsvis uskyldige til ledelse, som gør medarbejderne syge.

Den frygtløse organisation

I den anerkendte Harvard-professor Amy Edmondsons bog: ’Den frygtløse organisation: skab psykologisk tryghed på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst’ spiller håndteringen af fejl også en væsentlig rolle. I den danske udgave fortæller Christian Ørsted, at han overværede, hvordan Amy Edmondson i et foredrag for sundhedspersonale stillede dem spørgsmålet: ”Hvilket hospital vil I helst indlægges på? Det hvor der er registreret flest eller færrest fejl? ” Pointen var, at det faktisk var bedst at blive indlagt der, hvor der var registreret flest fejl, fordi det var et udtryk for, at personalet følte sig så trygge, at de ikke var bange for at indrømme egne fejl og heller ikke bange for at kommentere, når de opdagede, at andre begik fejl eller overså manglende behandlingsmuligheder, som kunne redde liv.
Psykologisk tryghed opstår ifølge Amy Edmondson, når lederen sætter rammer for arbejdet, hvor fejl ikke skal gemmes væk, og hvor alle medarbejdere er nødvendige, og alles stemmer behøves og belønnes.

Flere bøger om ledelse

Ud over ’Pissedårlig ledelse’ og ’Den frygtløse organisation’ vil jeg kort nævne 5 andre nye bøger om ledelse, som kan lånes på biblioteket: ’Unmute dit digitale lederskab’ af Julie Kristine Strange og Astrid Haug. Her præsenteres en række discipliner, som toplederen skal mestre i en stadig mere digital verden.
’Fatale forandringer : forstå forandringsledelse i en uforudsigelig verden’ af Christian Ørsted er en debatprovokerende bog om forandringsledelse, der ser kritisk på, hvordan ledelsesredskabet bruges forkert i mange virksomheder med fatale forandringer til følge.
’Ydmyghed i ledelse’ af Karsten Mellon har fokus på udvikling af positive relationer gennem dialog og psykologisk tryghed i organisationen i tider, hvor de mennesker, der arbejder i dem, udsættes for omskiftelighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed.
’Kerneopgaven i krise: bliv konkret og spar på kræfterne’ Forfatter og foredragsholder Anders Seneca giver ledere og andre interesserede sit bud på, hvordan man mindsker spildtid og øger trivslen på arbejdspladsen.
Der findes også romaner om ledelse. Jeg har lige læst Klaus Haases: ’Personalemødet i Paradiset’ Det er en lille satirisk fortælling på 70 sider om, hvor galt det kan gå, når børnehavens leder presses af politikerne i Middelborg Kommune til at implementere et nyt koncept, der skal klæde børnehavebørnene på til at blive bedre skoleelever samtidig med, at det trækker op til storm og personalet tvinges til at overnatte i børnehaven. Her er det New Public Management ledelsesprincipperne, som kommer under kærlig behandling.
Fik du lyst til at læse nogle af de nævnte bøger, kan de lånes på biblioteket. Nogle af dem kan desuden lånes på eReolen.

Klummen blev bragt i Vejen Avis i uge 9 2022