Tegning af kvinde der viser overarmsmuskler

Women’s Studies International

Adgang
Adgang hjemmefra
En guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen

Women’s Studies International indeholder både hele tekster og referencer og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Ca. 10% af basens én million primært engelsksprogede referencer er fuldtekst.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i de vigtigste internationale fagspecifikke og tværfaglige kønsforskningstidsskrifter.
Alle referencer er udstyret med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte:

Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning 

og inspirationssiden om Kvinders kamp for medborgerskab