Shared Reading - Fælleslæsning

En uforpligtende og tankevækkende måde at være sammen om litteraturen på.

Hvad er Fælleslæsning?

Fælleslæsning er en uforpligtende og afslappende måde at være sammen på, med litteraturen som anker for samtalen.
Man mødes i grupper på 10 deltagere ca. 1,5 time en gang om ugen.
En læsegruppeleder har på forhånd forberedt nogle tekster til mødet, som bliver læst højt for deltagerne.
De deltagende får hver en kopi udleveret, som de frit kan vælge, om de vil følge med i eller ej.
Undervejs i oplæsningen bliver der gjort ophold et par gange, hvor læsegruppelederen stiller åbne spørgsmål til det læste, som deltagerne selv kan vælge, om de vil byde ind med noget til.

Hvorfor guidet fælleslæsning?

Fælleslæsning kan gøre en positiv forskel for mennesker på tværs af sociale lag.
Det uforpligtende samvær, med litteraturen som anker for det sociale, er, sammen med fraværet af en diagnostisk eller analytisk orienteret ramme, med til at fjerne ethvert pres fra deltagernes skuldre, så sindet kan få luft.

I England har John Moores University undersøgt virkningerne af Fælleslæsning (eng.: Shared Reading) og udgivet denne rapport: http://www.thereader.org.uk/literature-can-investigation-effectiveness-shared-reading-whole-population-health-intervention/
I rapporten konkluderer de bl.a., at der er en socialøkonomisk gevinst, hvis man tilbyder Fælleslæsning.
Derudover har universitetet fundet, at deltagelse i en guidet fælleslæsnings-gruppe bidrager til øget velvære, selvværd, selvrefleksion, selvbevidsthed og styrkede sociale kompetencer for deltagerne.

Læsegrupper i Vejen Kommune.

De gode erfaringer med Fælleslæsning har vi ved Vejen Kommunes Biblioteker og Socialpsykiatrisk Center fundet meget tiltalende, og vi har genkendt det som et område hvor vores to fagligheder kan komplimentere hinanden og bidrage til at gøre noget godt for kommunens borgere.
Derfor søsætter vi nu 3 læsegrupper sammen:
Én udelukkende for socialpsykiatriens brugere, og to andre hvor alle kommunens borgere har mulighed for at være med.