November i musikken

25.11.21
Steffen Kronborg kigger nærmere på musikalske øjeblikke, der handler om november måned

Tidligere kaldte man november måned for Slagtemåned i Danmark, for nu var det så koldt, at man kunne slagte og nedsalte kødet fra dyrene uden risiko for, at det hurtigt ville blive fordærvet. I den gamle romerske kalender, som startede med marts, var november årets niende måned.

I Henrik Nordbrandts kendte digt: ”Året har seksten måneder” er november årets første, trettende, fjortende, femtende og sekstende måned. Nordbrandt bryder sig virkelig ikke meget om det danske efterårsvejr med dets mørke, kulde og regn, og det har han så ladet gå ud over november på en sjov og original, men måske også lidt uretfærdig måde.

Ganske vist varsler november vinterens snarlige komme; men samtidig varsler måneden julens snarlige komme, og november har da også sine lyse sider og højdepunkter: Allehelgensdag d. 1.11. (som Van Morrison synger om i ”All Saint´s Day”), Alle Sjæles Dag d. 2.11., hvor man mindes de døde, den engelske fyrværkeridag, Guy Fawke´s Day d. 5.11. (som John Lennon synger om i ”Remember”), den danske Mortensaften d. 10.11. og den amerikanske Thanksgiving den fjerde torsdag i november, der begge i dag mest har karakter af fester med fokus på god mad.

November som billede

For mange mennesker er november en slags ventemåned, der primært fungerer som mellemspil mellem efteråret og julen. Måneden hører til blandt årets mørkeste, og det er da også først og fremmest som et lidt trist intermezzo, man møder november i rocksangenes verden – enten som en konkret tidsangivelse eller som billede på noget, man bare skal igennem.

Det sidste er tilfældet i Michael Falchs sang ”November”, hvor jeg-fortælleren gentagne gange beder en du-person om ikke at miste modet trods novembers deprimerende mørke: ”Giv ikke op/ giv ikke op/ bliv ikke ædt af november/ Hold mig i hånden, jeg sværger på/ det bare er tid, tid der skal gå/ Giv ikke op”.

For Kim Larsen er der heller ikke meget opmuntrende ved november, som især er karakteriseret ved, at måneden leder frem til julen: ”November kom med syndflod af regn/ og mørke midt på dagen/ Men vi kender vejen/ for nu er det jul/ lykke(h)jul/ vær vor gæst/ ved hjerternes fest” (”Så´ det jul”).

Helt galt bliver det dog i gruppen Ibens´ sangunivers, hvor november kobles med provinsbyen Ølstykke i en tekst, der hverken er særligt venlig over for sangtekstens ”du”, over for byen Ølstykke eller over for november måned: ”Men af og til er sex med dig som Ølstykke i november/ ja, af og til er sex med dig som Ølstykke i november/ og af og til er sex med dig helt okay, det´ helt okay”.
Jeg har aldrig selv besøgt Ølstykke i november, men ud fra ovenstående citat kunne jeg forestille mig, at det efter Ibens-sangskriverens mening ikke er verdens mest interessante oplevelse.

Hos Ulf Lundell optræder november måned adskillige gange rundt omkring i teksterne, bl.a. i den selvbiografiske sang ”63 i november”, hvor Lundell både synger om sin egen fødselsdato, d. 20. november, og hvor november måned samtidig bruges som et billede på livets efterår: ”Sextitre i november/ solen på väg ner/ långa skuggor, allt är stilla/ sommaren kom och gick/ borta i en blink/ som en syn- och hörselvilla”. Også i sangen ”Barcelona” omtales november måned, og igen indgår måneden i sangen som en del af fortællingen om Lundells eget liv.

Sangen handler eksplicit om Columbus, som drog ud for at finde en ny verden, men som fandt noget andet end det, han drømte om. Men samtidig handler sangteksten om Lundells egen livsrejse, som førte ham vidt omkring, men måske ikke til det mål, han oprindelig drømte om: ”En kväll i november 1975 [en reference til starten på Lundells karriere]/ steg jag ombord på den här bussen/ nu kommer jag hem./ Jag fann vad jag drömde om/ men ändå inte alls det/ som jag längtade och sökte/ som jag mer än allt annat ville ha”.

Bekymringer i november

Generelt i rocklyrikken optræder november måned i selskab med problemfyldte omstændigheder, og måneden selv bliver ofte et spejlbillede af disse omstændigheder. Når Tom Petty i sangen ”Lost without you” fortæller om et forlist kærlighedsforhold, er det ikke tilfældigt, at det netop er i november, forholdet er gået i stykker; den kolde og mørke efterårsmåned og det ulykkelige brud med kæresten er to sider af samme sag: ”It was November/ I went out walking/ I was just outside of town/ I was wondering what I/ was gonna do with myself today”.

Og når Warren Zevon i ”Worrier King” ser frem til november måned med bange anelser, er valget af måned ligeledes med til at forstærke den dystre og truende stemning i sangteksten. Det skal dog straks tilføjes, at november måned nok er den mindste af jeg-fortællerens bekymringer i ”Worrier King”: ”I´ve been up all night/ wondering what November´s gonna bring/ worried about my country/ and I worry about everything”.

I The Kinks´ “Schooldays” optræder november med det dårlige vejr som en del af barndomsminderne fra skoletiden, hvor novemberdagene får rollen som kontrast til de sorgløse sommerferiedage; ganske vist var vandreturene i novemberregnen også en del af skoletiden og derfor en del af den paradisiske barndom, ”the happiest days of your life”. Men det er trods alt ikke november-oplevelserne, Ray Davies anbefaler du-personen i sangen at mindes: ”Do you remember only happy days/ full of flaming Junes and summer holidays/ or do you remember those stormy Novembers/ when we walked in the wind and the rain./ Schooldays were such happy days”. Men juni måned er altså rarere at mindes end november.

Van Morrison er god for en sang om ethvert emne, heriblandt alle månederne. I sangen ”Memory Lane” lyder det bl.a. således: ”It´s autumn here, going on November/ I view the leaves in all their splendour/ it´s déjà vu, I just can´t remember/ I stop a while and take in the scene/ I stop a while and ask a stranger/ is this the place that was once called Memory Lane?”. Også Leonard Cohen har svært ved at huske fortiden helt præcist, som han giver udtryk for det i sangen “Did I ever love you”: “Did I ever leave you/ was I ever able/ or are we still leaning/ across the old table./ Was it ever settled/ was it ever over/ and is it still raining/ back in November?”. Selv om fortiden står noget uklart i erindringen, er der dog ingen tvivl om, at det regnede i november; det gør det også tit.

Få mere inspiration og viden på Bibzoom.