Bibliotekerne til debat

Er der stadig brug for folkebiblioteker i Danmark?

Dorte Skot-Hansen

Har Internettet udkonkurreret folkebibliotekerne?

Kultursociolog Dorte Skot-Hansens har netop besøgt Holsted Bibliotek, og hendes svar på spørgsmålet var et tydeligt nej.

Der er stadig brug for bibliotekerne i vores videns- og oplevelsessamfund – også selvom vi kan hente mange oplysninger via Internettet.

Dorte Skot-Hansen har forsket og undervist i biblioteks- og kulturforhold igennem 40 år, og hun har rejst i mange lande for at se på biblioteksbyggeri og –indretning og desuden skrevet flere bøger og artikler om emnet, bl.a. ”Folkebiblioteket i videnssamfundet”.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er der blevet nedlagt mange biblioteker og lavet mange besparelser på biblioteksområdet. Mange af nedlæggelserne, mener Dorte Skot-Hansen, har været fornuftige og tidssvarende, og hun tror, at man nu har fundet et niveau, som man vil bibeholde i lang tid fremover.

Noget nyt mange steder i landet er også de selvbetjente biblioteker, som gør, at folk kan benytte bibliotekerne fra morgen til aften og dermed også på tidspunkter, hvor der ikke er personale til stede. Det mener hun, er en stor fremgang, men hun håber ikke, at det kommer til at betyde, at man tror, at man kan undvære personalet, for det ville betyde en overordentlig stor forringelse af den service, som borgerne forventer at få på bibliotekerne.

Folkebibliotekerne er ifølge Dorte Skot-Hansen efterhånden ved at være det sidste offentlige sted, hvor man stadig kan møde et levende menneske og få personlig betjening af folk, som er uddannet til at yde service i meget udstrakt grad.

Én af de andre unikke ting ved folkebiblioteket er, at det er et sted, hvor mennesker kan mødes uforpligtende med andre mennesker uanset race, religion, status eller politisk overbevisning.

Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille forskellige materialer og ydelser til rådighed, og det skal de for at støtte demokratiet og ligestillingen og ligeværdigheden i samfundet. Bibliotekerne har en forpligtelse til at sikre, at alle får lige adgang til viden og oplysning også dem med kort uddannelse og lav indkomst, som ikke selv kan erhverve viden eller købe sig til det.

Dorte Skot-Hansen fortalte, at selvom der er nedlagt mange biblioteker de seneste år, så bliver der stadigvæk bygget nye, spændende biblioteker rundt omkring i landet, senest i Herning, Helsingør, Ørestaden og Nordvestkvarteret i København, og et stort nyt bibliotek er under opførelse på havnen i Aarhus.

Sammen med andre har Dorte Skot-Hansen udviklet en model, som kan være fornuftig at anvende, når man påtænker nybyggeri eller nyindretning af et bibliotek.

Modellen hedder 4-rums modellen, der bygger på idéen om, at biblioteket bør være et Inspirationsrum for meningsfulde oplevelser gennem fortælling og andre kunstneriske og æstetiske udtryk inden for alle medier, kulturformer og –genrer, som kan være med til at give os erkendelse og erfaring og danne os som mennesker.

Et Læringsrum hvor børn, unge og voksne kan opdage og udforske verden og dermed styrke deres kompetencer og muligheder gennem fri og uhindret adgang til information og viden.

Et Møderum som er et åbent, offentligt rum, hvor borgerne som et tredje sted mellem arbejde og hjem kan møde andre, der er som dem selv og forskellige fra dem selv, og møde meninger, der bekræfter dem og udfordrer dem gennem diskussion og debat.

Et Performativt rum hvor brugerne i samspil med andre kan skabe nye kreative udtryk i mødet med kunst og kultur.

Efter Dorte Skot-Hansens foredrag kom der mange spørgsmål fra salen, og der var en livlig og interessant debat, der bl.a. også kom til at dreje sig om forventningerne til det nye hovedbibliotek i Vejen.