Vejen Bibliotek 1916
Vejen Bibliotek 1916

Vejen Bibliotek fejrede sin 100 års fødselsdag

23.09.16
Det første bibliotek i Vejen blev indviet i 1916

I mere end hundrede år har et offentligt og frit tilgængeligt bibliotek været en del af Vejen Bys liv.

Fredag den 30. september 2016 fejrede biblioteket 100-års-dagen for indvielsen af det Vejen Bibliotek, som købmand P. Lauridsen og hustru Anna Lauridsen skænkede til Vejen Kommune ved et gavebrev.

Sådan blev selve dagen markeret

Vejen Bibliotek markerede dagen ved først at holde fødselsdagsfest med Kulturagenten Mias sansecirkus for de aller-yngste borgere i kommunen om formiddagen den 30. september, og senere på dagen fra kl. 15-17 var der åbent hus for alle borgere og brugere, hvor biblioteket serverede kaffe, saftevand og lagkage. Borgmester Egon Fræhr holdt fødselsdagtalen, Vejen Friskoles musikskole-kor kom for at synge både en bibliotekssang og en fødselsdagssang og forlagschef Ole Sønnichsen talte om sit personlige forhold til biblioteker og til litteratur.

Arrangementer og aktiviteter i løbet af ugen

Allerede fra mandag den 26. september åbnede Vejen Bibliotek en lille udstilling om biblioteket, som det så ud for 100 år siden med effekter, billeder og erindringer fra de forløbne 100 år frem til i dag. Samt  nogle bud på fremtidens bibliotek.

I ugen op til selve jubilæumsdagen flyttede biblioteket rundt på hylderne for at gøre plads til arrangementer for både børn og voksne. Tirsdag den 27. fik biblioteket besøg af børneteatret De Røde Heste og senere på dagen var der bogcafé med smagsprøver på efterårets bøger.

Torsdag den 29. om formiddagen var der åben i bibliotekets it-café. Her var alle velkomne til at komme for at få hjælp til basale ting på både computer og tablet.

Vejens bibliotekshistorie

Vejens første bibliotek


Vejen Bibliotek lå i 1916 i Søndergade 2, senere flyttede det ind i biblioteksbygningen på museumspladsen og fra 1974 har det haft adresse på Rådhuspassagen 8. På tidspunktet for jubilæet var et nyt byggeripå vej tæt på den oprindelige placering. Anette Månson så frem til de muligheder et nyt hus kunne byde på: ”Det vil gøre biblioteket bedre i stand til at tilgodese de nye behov i et samfund med stigende informationsmængder, en vedvarende efterspørgsel på efter- og videreuddannelse, og samtidig et behov for fordybelse, forståelse og dygtiggørelse på mange måder. Vi kan også se, at der er en tendens til at udlånet af de fysiske materialer falder, mens besøgstallet stiger; det vil et nyt bibliotek bedre kunne tage højde for.”

Vejen Bibliotek var fra starten i 1916 og frem til 1939 indrettet i stue-lejligheden i det hus, som lå på Søndergade 2, næsten overfor stationen. ”De gode og hyggelige” lokaler var indrettet som avisstue, læsestue, tidsskriftstue og skrivestue med fine møbler i eg, blomster i vaser og gode malerier udlånt af Vejen Kunstforening.

Skrivestue på Vejens første bibliotek


Fra starten var biblioteket et håndbogsbibliotek; men i løbet af de første år indgik Sognebogsamlingen i biblioteket, og dermed var der også bøger til udlån.

Fakta:

Gavebrevet fra købmand P. Lauridsen og hustru Anna Lauridsen: 

Vejen Bibliotek er oprettet 1916 af Købmand P. Lauridsen og Hustru, Anna Lauridsen født Petersen, i Vejen og af dem overdraget som Gave til Vejen Kommune. Til støtte for Biblioteket har Giverne stiftet et Legat på 5000 Kroner, hvoraf Renterne skal benyttes til Indkøb af Bøger, til Supplering af Biblioteket og til Hjælp til Administrationen. Biblioteket, Inventaret og Legatet er overdraget til Kommunen, der har paataget sig at garantere Bibliotekets Drift og at sørge for, at dette altid er anbragt i gode, hyggelige Lokaler med Læsestuer.

Givernes formaal med denne Gave er igennem gode Bøger at sprede Oplysning og derved vække gode Interesser ude i Befolkningen, saaledes at de kommende Slægter kan blive godt udrustede til at optage et samfundsnyttigt Arbejde, samt at særlig de unge kan have et Tilholdssted, hvor de kan tilbringe deres fritid paa en Maade, der senere kan komme dem til Gode.

Vejen Sogneråd besluttede på et møde den 14. december 1915 at modtage P. Lauridsen og hustrus gave med de nævnte betingelser.

Vejen Bibliotek blev indviet den 30. september 1916

Bibliotekets leder

Leder af Vejen Kommunes Biblioteker indtil 2019,  Anette Månson, udtalte i forbindelse med jubilæet: ” Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, som har været så tidligt ude med at lægge vægt på kultur og oplysning. Jeg synes, det er ærefuldt at fortsætte i fodsporene fra fremsynede mænd og kvinder”.