Lokalebooking

Reglement for lån og leje af lokaler på Vejen Bibliotek

Vejen Kommunes Bibliotekers mødelokaler og sale kan efter ansøgning stilles til rådighed for andre benyttere, når lokalerne ikke anvendes til biblioteksbrug.


Lokalerne kan stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:

 • Arrangementer i henhold til Folkeoplysningsloven, når arrangøren er en kreds, som er hjemhørende i Vejen Kommune og godkendt folkeoplysende forening.
 • Kommunale institutioner hjemhørende i Vejen Kommune. 
 • Møde med offentlig adgang, hvortil der ikke opkræves entré, og som er arrangeret af foreninger, råd eller enkeltpersoner.
 • Generalforsamlinger i foreninger.
 • Lukkede medlemsmøder i f.eks. politiske og faglige foreninger, som er hjemhørende i Vejen Kommune.

NB. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed herunder leje af lokalet og lys, vand og varme jf. folkeoplysningsloven.
Det lånte lokale skal til enhver tid afleveres i samme stand og opstilling som det er blevet overdraget.
 

Lokalerne kan stilles til rådighed mod betaling til følgende formål:

 • Kommercielle arrangementer, hvortil der opkræves entré

Lokalerne stilles ikke til rådighed til følgende formål:

 • Private selskaber
 • Erhvervsvirksomhed
 • Gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger
 • Arrangementer af kontinuerlig virksomhed, dvs. kursusrækker eller en række foreningsmøder (der kan alene ske ansøgning om enkeltstående arrangementer)

Regler for benyttelsen af lokaler

 • Lokaler må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og undervisningsmateriale påhviler den, der har truffet aftale om lån eller leje.
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til biblioteket.
 • Med hensyn til salg og indtagelse af øl og spiritus sker dette  alene  efter aftale med biblioteket.
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med biblioteket, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner lokalet.
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring eller alamudløsning efter et arrangement betales af den, der har lånt lokalet.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.
 • Hvis lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed og der ønskes særlige bord og stoleopstillinger, klargøring af PC, og projektor sker dette mod afregning.
 • Forplejning i forbindelse med arrangementer kan særskilt aftales med Café Noget Særligt eller Vejen Idrætscenter
 • Brugerne sørger selv for oprydning. Lokalet skal afleveres i samme stand som modtaget: Stole og borde stilles på plads, vinduer lukkes og lyset slukkes.

Faciliteter

Den store sal (Foredragssalen)
Salen er 144 m2 med plads til 133 personer
Lejepriser (hvis ikke omfattet af reglerne for vederlagsfritagelse)
½ dag: 1.000 kr.
1 dag: 2.000 kr.
Sådan booker du Foredragssalen

Salen
 

Børnenes sal
Børnenes sal er 67,5 m2 med plads til 50 personer og ligger i stueetagen.
Lejepriser (hvis ikke omfattet af reglerne for vederlagsfritagelse)
½ dag: 500 kr.
1 dag: 1.000 kr.

Newyorker rummet
Newyorker rummet er 62,5 m2 og ligger i stuen.
Lejepriser (hvis ikke omfattet af reglerne for vederlagsfritagelse)
½ dag: 500 kr.
1 dag: 1.000 kr.
Sådan booker du Newyorkerrummet

Sådan booker du lokaler

Al henvendelse om booking skal ske på telefon 30 62 36 57 eller på mail til Vejen Bibliotek på vejbib@vejen.dk 
Ved henvendelse skal følgende ting oplyses:

 • Det ønskede lokale
 • Hvad skal lokalet bruges til
 • Dato samt start og sluttidspunkt på dagen
 • Forventede antal deltagere
 • Kontaktperson og dennes mail og telefonnummer

Mad og drikkevarer 

Café Noget Særligt og Vejen Idrætscenter tilbyder at levere mad og drikkevarer til møder på biblioteket.
Kontakt caféen på 79 96 50 50 eller Vejen Idrætscenter på 75 36 05 00.