Børnebiblioteket

Børnebiblioteket er legested, værested, gørested, gemmested, hyggested, tænkested, mødested, lektiested, lærested, læsested, syngested, stillested, scorested, genbrugssted.

Kom ind og leg!
Lad det bare regne og blæse. På kommunens fire børnebiblioteker finder I dejlige indendørs legepladser med sjovt og anderledes legetøj, en masse ting, I kan låne med hjem eller små hobbyprojekter I kan lave på stedet- og et personale, der står klart til at hjælpe. 
PÅ GRUND AF CORONA ER LEGETØJET I ØJEBLIKKET GEMT VÆK.

Arrangementer for børn
Vi holder mange forskellige arrangementer for børn og deres voksne.
Det kan være børneteaterforestillinger, booktalks, workshops med klippeklistre, minecraft eller mangategninger eller andet, musikalske legestuer, rimetimer og eventyrfortælling.
 
Lånerkort til børn
Alle børn kan få lavet deres eget lånerkort.
Børn behøver ikke at bruge sygesikringskortet som lånerkort, men kan få et specielt kort med tilhørende pinkode.
Skulle det blive væk eller ødelagt, koster det ikke noget at få et nyt.
Børn og unge under 18 år skal have forældrenes tilladelse for at få et lånerkort. Gebyret, hvis du afleverer for sent, er ikke så høj som for voksne, hvis du er under 14 år. Børn låner i øvrigt på samme vilkår som voksne, hvad angår lånetid, antal og erstatning. 
 
Børn med særlige behov
To-sprogede børn, blinde børn, døve børn, børn med sprogproblemer eller ordblindhed.
Spørg os om hjælp! Vi har tilbud, der kan være en støtte i familier med små eller store problemer.
Lette bøger til børn, der har svært ved at lære at læse.
Lydbøger og følebøger til blinde børn.
Sprogstimulerende materialer som spil og kufferter til børn, der har problemer med f.eks. omverdensforståelse, udtale af bestemte lyde eller børn, der kæmper med at lære to sprog på en gang.
Bøger med tegn til tale til børn helt uden sprog.
Ofte kan vi skaffe det, vi evt. ikke selv har indkøbt.