Indmeldelse, regler og takster

Vejledning i brug af biblioteket

Du kan blive registreret som låner på biblioteket uanset bopæl, og bibliotekets tilbud er gratis. Nettilbuddene er dog begrænset til borgere i Vejen Kommune.

Sundhedskortet anvendes som lånerkort.

Sådan bliver du registreret:

Under 18 år: Første gang du skal låne, kræver det, at du møder personligt op på biblioteket i betjent åbningstid og medbringer dit gule sundhedskort. Vi registrerer dig som låner, og du vælger en pinkode.

Over 18 år: Du kan oprette dig med NemID her på hjemmesiden ved at klikke på login på forsiden, eller du kan møde op på biblioteket i betjent åbningstid og medbringe dit gule sundhedskort.

Ethvert lån er personligt. 

Husk at melde flytning, ny e-mail og nyt mobilnummer.

Adgang til det selvbetjente bibliotek.

Er du over 15 år, får du samtidig adgang til de åbne biblioteker. (Vores nye bibliotekssystem  giver ikke børn fra 10 år mulighed for at få adgang til de åbne biblioteker, hvis forældrene underskriver en særlig tilladelse, som det var tilfældet med det gamle system, men der arbejdes på, at det igen bliver muligt)

Lånetiden er normalt 30 dage. Visse materialer kan have kortere lånetid. Lånetiden vil normalt fremgå af materialet og altid af udlånskvitteringen.

Stop for lån: Der kan ikke lånes, hvis der skyldes mere end 199 kr.

Takster: Ved for sen aflevering betales:

Lånetid overskredet med:

Børn

Voksne  

fra 15 år

01-07

dage

5 kr

10 kr

08-30

dage: 1. hjemkaldelse

15 kr

30 kr

31

dage: Regning

100 kr

200 kr

Overholdes indbetalingsfristen på regningen ikke, overgår den til inkasso.

Har du lånt materialer på 3 forskellige datoer og overskrider lånetiden på dem alle, skal du betale for 3 overskridelser/hjemkaldelser.

Erstatning: Låneren er ansvarlig for de lånte materialer. Hvis de beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer.

Reminder/påmindelse: Hvis du giver os din e-mail adresse og/eller mobilnummer, kan du få en reminder/påmindelse om afleveringsdato samt hjemkaldelse på mail og sms, og desuden kan du her få besked om bestilt materiale. Men husk at aflevering til tiden altid er dit ansvar.

Fornyelse: Lånetiden kan forlænges op til 5 gange, hvis materialet ikke er bestilt af andre lånere. Dette gælder dog ikke kviklån. Fornyelse af lån kan ske pr. telefon eller via Internet, sms eller mail.

Biblioteket er ikke kun bøger. På biblioteket kan du også:

 • søge i forskellige databaser
 • låne en god film
 • låne spil til PC, Wii, Xbox, Nintendo og Playstation
 • låne musik og noder
 • låne lydbøger på cd, mp3 og mp4
 • låne lydbøger, film, ebøger og musik på nettet
 • låne tidsskrifter og ugeblade
 • læse aviser
 • benytte tekstbehandling (open office)
 • fotokopiere og scanne
 • benytte Internet
 • hente pjecer og turistbrochurer
 • låne oplevelsesbokse
 • låne sprogstimulerende materaler

Legeteket: På Vejen Bibliotek findes et Legetek, hvor forældre kan låne legetøj til børn med særlige sproglige og motoriske vanskeligheder.

Takster for kopiering på Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Bibliotek i den betjente åbningstid:

    A4 sort/hvid: 1 kr.
    A4 farve: 2 kr.
    A3 sort/hvid: 2 kr.
    A3 farve: 4 kr.

Takster for print fra pc samt scanning:   (Der kan printes og scannes i både betjent og ubetjent åbningstid)
  Vi bruger printsystemet Princh. KLIK HER OG SE HVORDAN SAMT PRISER
  Scanning til medbragt USB-nøgle eller mail er gratis.

På Holsted Bibliotek kan du desuden få din opgave indbundet i en limbinder for 5 kr. 
     eller samlet med spiralryg for 2 kr.
     Du kan også få lamineret A4-papir for 5 kr. og A3-papir for 10 kr.