Takster

Bøder, print, kopiering med mere

Takster ved for sen aflevering

Lånetid overskredet med:

Børn

Voksne  

fra 15 år

01-07

dage

5 kr

10 kr

08-30

dage: 1. hjemkaldelse

15 kr

30 kr

31

dage: Regning

100 kr

200 kr

Overholdes indbetalingsfristen på regningen ikke, overgår den til inkasso.

Har du lånt materialer på 3 forskellige datoer og overskrider lånetiden på dem alle, skal du betale for 3 overskridelser/hjemkaldelser.

Erstatning

Låneren er ansvarlig for de lånte materialer.
Hvis de beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer.

Takster for kopiering på Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Bibliotek i den betjente åbningstid

    A4 sort/hvid: 1 kr.
    A4 farve: 2 kr.
    A3 sort/hvid: 2 kr.
    A3 farve: 4 kr.

Takster for print fra pc samt scanning

Der kan printes og scannes i både betjent og ubetjent åbningstid.

Vi bruger printsystemet Princh. KLIK HER OG SE HVORDAN SAMT PRISER

Scanning til medbragt USB-nøgle eller mail er gratis.

Laminering, limbinding og spiralryg

 På Holsted Bibliotek kan du få din opgave indbundet i en limbinder for 5 kr.  eller samlet med spiralryg for 2 kr.
 Du kan også få lamineret A4-papir for 5 kr. og A3-papir for 10 kr.