Takster og gebyrer

Betaling ved for sen aflevering samt kopiering og printning.

Gebyrer ved for sen aflevering (gældende fra 1. januar 2023)

1-7 dage

Børn                   15 kr.
Voksne               25 kr.

8-14 dage                   

Børn                   30 kr.
Voksne               80 kr.

15-30 dage

Børn                   55 kr.
Voksne              125 kr.

Mere end 31 dage

Børn                   110 kr.
Voksne               210 kr.

Har du lånt materialer på 3 forskellige datoer og overskrider lånetiden på dem alle, skal du betale for 3 overskridelser/hjemkaldelser.
Overholdes indbetalingsfristen på regningen ikke, overgår den til inkasso.

Erstatning

Låneren er ansvarlig for de lånte materialer.
Hvis de beskadiges eller bortkommer, skal der betales erstatning.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af hjemlånte materialer.

Takster for kopiering på Brørup, Holsted, Rødding og Vejen Bibliotek i den betjente åbningstid

    A4 sort/hvid: 1 kr.
    A4 farve: 2 kr.
    A3 sort/hvid: 2 kr.
    A3 farve: 4 kr.

Takster for print fra pc samt scanning

Der kan printes og scannes i både betjent og ubetjent åbningstid.

Vi bruger printsystemet Princh. KLIK HER OG SE HVORDAN SAMT PRISER

Scanning til medbragt USB-nøgle eller mail er gratis.