Access Science

Access-Science

Adgang
Adgang hjemmefra
Adgang hjemmefra for borgere i Vejen Kommune

Standard opslagsværket om alt inden for naturvidenskab og teknologi.

Access-Science dækker naturvidenskab meget bredt: fra matematik og fysik til psykolog og antropologi.
Den indeholder fuldtekstartikler, definitioner af begreber og biografier af berømte videnskabsmænd og -kvinder.
Der er mange illustrationer og animationer.
Basen opdateres løbende.

Access-Science anbefales til dig, der er:

  • studerende på en ungdomsuddannelse eller arbejder med naturvidenskabelige emner
  • studerende på mellemlange og videregående uddannelser inden for naturvidenskab 
  • interesseret i naturvidenskab og savner et supplement til den danske faglitteratur

Vejledning:

  1. Søg bredt eller vælg den alfabetiske indgang til emnerne via ”Browse articles”
  2. Søgeresultaterne præsenteres i ”articles”, ”reviews”, ”news” etc.
  3. I avanceret søgning har du mulighed for at søge med eksakt sætning eller vha. søgeoperatorerne Eller/Ikke.