Retsinformation

Adgang
Fri adgang
Database med love og retsregler.

Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager.
Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål.
Fra de enkelte lov- og beslutningsforslag på retsinformation.dk er der etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets netsted.
Hvis du ønsker at søge i Folketingets forhandlinger, selvstændige redegørelser og svar på skriftlige § 20 spørgsmål kan dette indtil videre kun ske på Folketingets netsted.

retsinformation.dk opdateres mindst een gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering. I praksis vil det ofte ske, at retsinformation.dk bliver opdateret hyppigere.