Historisk Atlas

Adgang
Fri adgang
For lokalhistorisk interesserede, som via et klikbart atlas giver information om kunst-, kultur-, lokal- og naturhistorie.
Historisk Atlas er en guldgrube for lokalhistorisk interesserede elever, undervisere og historieinteresserede.

Gå på opdagelse i 4000 lokaliteter og 49 historiske kort fra 1585-2011

Historisk Atlas dækker pt. det sydlige Danmark og giver med udgangspunkt i interaktive digitale landkort adgang til billeder, arkivalier, kort, videoer og informationer.
På Historisk Atlas formidles alt fra arkæologiske fund, fortidsminder, fredede bygninger og mindesmærker til gårdhistorie, landsbyer, kirker, skibsforlis og meget mere.

Historisk Atlas er udviklet af museer, arkiver og biblioteker på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Websitet udvikles kontinuerligt og er en videre udbygning af Historisk Atlas Fyn, som lanceredes i 2006. På længere sigt er det planen, at Historisk Atlas skal dække hele Danmark.