Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
Her kan du søge og bestille materialer fra alle Danmarks biblioteker.

Bibliotek.dk er en fælles søgeportal for alle danske offentlige biblioteker: folkebiblioteker, fagbiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker og universitetsbiblioteker.

Du kan bestille de fleste materialer til afhentning på dit lokale bibliotek - en del materialer ligger på nettet, så du har direkte adgang til dem.
I en del tilfælde skal du være logget ind og have valgt dit bibliotek og gemt dine lånerdata.

Se en video om bibliotek.dk