Historiens Verden

Adgang
Fri adgang
Komplet verdenshistorie.

Med knapt 20.150 A4-sider er His­to­ri­ens Verden den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.

His­to­ri­ens Verden er udviklet af Det His­to­riske Akademi og for­fat­tet af his­to­ri­ke­re med un­der­vis­nings­er­fa­ring fra grund­sko­le, gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og u­ni­ver­si­te­ter.

Alle kan læse en lille in­tro­duk­tion til de mange hi­sto­ris­ke tekster, som tilbydes på His­to­ri­ens Verden.
På forsiden er der enkelte tekster, som er til­gængel­ig­e for alle.

For at opnå adgang til alle teks­terne, kræver det a­bon­ne­ment.
Vejen Kommunes Biblioteker abonnerer på adgang til hele databasen, og du kan få adgang ved at oprette en profil.