Organisation og ledelse

Vejen Kommunes Biblioteker er en kommunal institution

Logo foto

Bibliotekets lovgrundlag er Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000

Kulturministeriets logo

Kulturministeriet
Folkebibliotekerne hører under Kulturministeriet, som består af Kulturministeriets departement, 2 styrelser (herunder Kulturstyrelsen som bibliotekerne hører under) og ca. 30 statsinstitutioner. 

Kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen 
Kulturstyrelsen har som formål at udvikle folkebibliotekernes kultur- og informationsformidling generelt og i henhold til særlige gruppers behov for kultur og information.
Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling.

Vejen Kommunes logo foto

Kommunen
Folkebibliotekerne er kommunale institutioner, som drives i henhold til Lov om Biblioteksvirksomhed. 
Vejen Kommunes Biblioteker hører politisk under Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Forvaltningen
Bibliotekerne hører forvaltningsmæssigt under Skoler, Kultur & Fritid.

Daglig ledelse
Den daglige ledelse varetages af biblioteksleder Kasper Østergaard Grønkjær.