Digital Artikelservice

Adgang
Adgang hjemmefra
Artikler fra tidsskrifter leveret direkte til din mailadresse via Bibliotek.dk

Hvad er omfattet af service?

Det kongelige Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte tidsskrifter.
Via pligtafleveringen har Det kongelige Bibliotek alle danske tidsskrifter i sin bestand - plus et stort antal udenlandske tidsskrifter.

I Bibliotek.dk kan du fremsøge tidsskrifter og artikler, og de kan bestilles ved, at du benytter dit låner-id på dit folkebibliotek. Vejen Kommunes Biblioteker har købt et abonnement til servicen, så artiklen vil blive leveret til download direkte til din emailkonto.

Der kan være undtagelser, hvor en artikel på grund af licensmæssige forhold ikke må leveres til download. I disse tilfælde vil en artikel blive leveret til afhentning på dit valgte afhentningsbibliotek.

I Bibliotek.dk skal du, hvis du ikke har et login i forvejen, oprette et samt vælge dit folkebibliotek som favoritbibliotek samt som afhentningsbibliotek.
Du skal benytte linket 'Bestil digital kopi' hvis du ønsker at bestille artikler via denne service og være logget ind, før du kan bestille.

Leveringstider vil afhænge af leveringsformen:

Levering via download:

  • Inden for ½-2 dage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen. Evt. længere hvis tidsskriftet er udlånt.
  • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen

Digital Artikelservice er en biblioteksservice, som leveres i et samarbejde mellem Statsbiblioteket, dit folkebibliotek og Bibliotek.dk.

Tags