Den danske Ordbog

Adgang
Fri adgang
Ordbog over sproget sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne.

Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.

Bemærk: Ordbogen fås også som app til både iPhone og Android.

Udvalgte oplysningstyper i Den Danske Ordbog, november 2017:

opslagsord   99.553
udtale, lydfiler   86.836
betydningsangivelser 130.688
grammatiske angivelser   37.192
sprogbrugseksempler   41.887
citater 141.285
faste udtryk   12.922
Tags