E-bøger og medier er elektroniske opslagsværker, e-bøger, aviser og tidsskrifter, samt andre netmedier, hvor du kan søge efter alverdens emner, som biblioteket stiller frit til rådighed.

Det betyder, at du kan anvende dem alle steder, blot du har internet-adgang. Det kræver blot, at du er bosat i kommunen og er indmeldt som låner på et af bibliotekerne.