Plakat med Bibzoomugle
Bibzoom

Månedsvis af sange

26.01.21
Ny artikelserie på Bibzoom sætter fokus på månedernes optræden i rockmusikken

En af de grundlæggende måleenheder inden for tidsmålingen er måneden. En måned er det tidsrum, Månen er om at bevæge sig rundt om Jorden; men vores kalendersystem bygger ikke på de astronomiske måneder. Vores måneder er kalendermåneder af varierende længde, fra 28 til 31 dage. Det er et målesystem, der går helt tilbage til romerrigets dage, og månedernes navne er da også nogenlunde de samme som dem, de gamle romere brugte.

Månedernes navne gør det muligt for os at identificere det tidspunkt, vi taler om, og desuden rummer månedsnavnene for mange mennesker umiddelbart positive eller negative associationer. Månederne er vigtige holdepunkter i vores tilværelse, fordi de repræsenterer årstidernes skiften og derigennem er med til at placere os i forhold til tidens gang og i forhold til vores færden i tid og rum.

Jeg har tidligere til Bibzoom skrevet artikler om forskellige tidsangivelsers forekomst i rocklyrikken, dels en artikelserie i 2015 om sange om enkelte klokkeslæt – 12 stk. i alt – og dels en artikelserie i 2016 om sange med en af de 7 ugedage nævnt i teksten. Sange om årets 52 uger er der ingen grund til at opholde sig nærmere ved, for ugerne har ingen navne (undtagen i salmebogen) og derfor heller ingen individuelle karakteristika.

Månederne derimod er en helt anden sag, og det er baggrunden for en kommende artikelserie på Bibzooms hjemmeside om månedernes optræden i diverse rocksange. Jeg vil pege på et par sange for hver måned – og vel at mærke kun sange, jeg selv bryder mig om og kan anbefale. Der er jo ingen grund til at bruge tid på noget, man ikke selv kan gå ind for. Som man kan forestille sig, starter artikelserien med at omtale sange om januar – måneden som er viet til guden Janus med de to ansigter, der gør, at han både kan se tilbage på det forgangne og fremad mod det nye.

Januar og musikken

Oprindeligt skrevet af Steffen Kronborg fra Bibzoom.