164 indlæg - "Historiens glemte kvinder"

af Cecilie Bonde Jørgensen

På fredag er det den 8. marts, og det betyder også, at verden over fejrer Kvindernes Internationale Kampdag eller International Women’s Day, som det hedder i engelsk tale. I den anledning vil jeg dykke en smule ned i kvindernes placering i historien – eller måske mangel på samme?

Arbejdermuseet har i samarbejde med historiker og formidler, Gry Jexen netop foretaget en undersøgelse af de mest brugte danske historiebøger, som vi alle er blevet præsenteret for i løbet af vores skoletid. Her har de lavet en optælling, der viser, at der er nævnt 1.725 personer ved navn, hvor 1.636 er mænd, mens der kun er 89 kvinder. Det svarer til blot 5,2 %!

Og hvorfor forholder det sig sådan? Er det fordi, der kun var mænd til stede ved de store forandringsprocesser i verdenshistorien? Er det fordi, at ingen kvinder havde indflydelse? Er det fordi, ingen kvinder var interessante nok til at skrive om? Hvis du spørger mig, så er der en helt anden forklaring, som vi sammen skal sørge for at modkæmpe – nemlig fortidens kvindesyn.

Som historiestuderende lærer man hurtigt, at man ikke skal tro på alt. Udover at lære at skelne mellem andenhånds- og førstehåndskilder, så lærer man også at skelne mellem primære og sekundære kilder. Historien er ikke skrevet på forhånd, og vi kan derfor ikke anse alle fortidens historiebøger som værende korrekte. Specielt ikke fordi, at historieskrivning handler om fortolkning.

Når man skal nedskrive historien, er man både præget af ens egen fortolkning, men også af den tid, som man nedskriver historien i. Derfor har fortidens kvindesyn en kæmpe indflydelse på, at vi i skolen kun lærer om 89 betydningsfulde kvinder i historien, selvom kvinder har været til stede og været præget af politiske, økonomiske og sociale udviklinger på lige fod med mændene – også selvom deres daglige liv har haft andre forudsætninger.

Historikeren Gry Jexen har tidligere vundet Læsernes Bogpris for bogen Kvinde kend din historie (2021). Og hendes arbejde med at trække kvinder ud fra mændenes skygge, vil jeg gerne slå endnu et slag for. Ikke nok med, at det er en fantastisk illustrativ flot bog, så giver den også et indblik i, hvor vigtige kvinders rolle har været i historien. Vi kan for eksempel takke en kvinde for opførelsen af Rundetårnet – vidste du det?

I 2022 udgav Gry Jexen endnu et værk – nemlig Kend din historie – 25 kvinder der formede fortiden, som henvender sig til et alderstrin fra 8 år. Det er igen en utrolig flot illustrativ bog, der trækker sig lige fra de kvindelige rappere Tessa og Natasja til Grevinde Louise Danner! Det er en nem og overskuelig opbygning, som er indbydende, lærerig og givende for både de ældste og yngste i familien.

En anden bog, som jeg også varmt kan anbefale, hvis overstående har vakt din interesse, er Louise Langhoff Kochs bog Kongernes kvinder – Dronninger, elskerinder, friller og maitresser i den danske kongerække fra Christian 1. til i dag (2021). Igen er der tale om en fagbog, hvor der virkelig er kræset om detaljerne. Og der er særligt ét element, der gør bogen særdeles interessant – nemlig dagbogscitater fra de forskellige kvinder i fortidens kongehus. Det er spændende at forestille sig, hvad kvinderne kan have tænkt og følt - for det er vigtigt at gøre opmærksom på, at citaterne er frit opfundne ud fra andet kildemateriale.  

Hvis du er interesseret i at kende lidt mere til fortidens kvinder, og på den måde være med til at sørge for, at fremtidens kvinder får reelle rollemodeller i skoletiden, så find ned på dit lokale bibliotek, og dyk ned i nogle af alle de materialer, som vi stiller til rådighed! God læselyst.